วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัดถ้ำเขาปรางค์ ลพบุรี


วัดถ้ำเขาปรางค์ ลพบุรี
วัดถ้ำเขาปรางค์  ตั้งอยู่ในตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเดิมเป็นวัดป่า  ได้มีการพัฒนาและสร้างเจดีย์  เพื่อเก็บพระบรมสาริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย รวมทั้งอัฐิบริขารของบูรพาจารย์สายกรรมฐาน จนถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์ องค์เจดีย์สวยเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล  นักท่องเที่ยวที่ขยันเดินขึ้นไปบนยอดเจดีย์  นอกจากจะได้กราบไหว้พระธาตุแล้ว  ทิวทัศน์ด้านบนเมื่อยามแดดร่มลมตกก็มองดูสวยงามคุ้มค่าจริงๆ กับการเหน็ดเหนื่อย  คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะกลายเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของคนอำเภอชัยบาดาล จ. ลพบุรี ได้ภูมิใจกัน
ประวัติวัดถ้ำเขาปรางค์
เมื่อ พ.ศ.2516 มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินธุดงค์ผ่านมาทาง อ.ชัยบาดาล มาถึงที่ซึ่งเป็นป่ารกชัฏและไร่ข้าวโพดของชาวไร่ ในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า เขาล้อมฟาง ท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นที่ สัปปายะ ถูกจริตของตน อากาศ อารมณ์ อาหาร เหมาะที่จะเป็นที่ปลีกวิเวกหาความสงบหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอก เพื่อความหลุดพ้นของตนตามที่ได้ตั้งใจไว้ จึงหยุดพักและตั้งสัจจาอธิษฐานในการสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ซึ่งยังเป็นป่า อุดมไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายนานาชนิด ท่านจึงได้อาศัยจำวัดและปฏิบัติกิจของสงฆ์บนยอดเขาในเบื้องต้นเป็นเวลา 15 ปี เป็นที่ทุรกันดาน ขาดแคลนไปทุกอย่าง ขาดน้ำกิน น้ำใช้ โดยท่านใช้น้ำหนึ่งขันต่อหนึ่งวัน เป็นเช่นนี้นานนับ 15 ปีแต่ก็เป็นที่พอใจและภูมิใจของพระธุดงค์รูปนั้น ซึ่งภายหลังได้ทราบชื่อว่า พระสุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ แห่งสำนักวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ศิษย์เอกของท่านพ่อลี หรือ พระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระสุทธิธรรมรังษีคัมภีย์ เมธาจารย์ ผู้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 ศตวรรษหรือ งานกึ่งพุทธกาลของไทยและเป็นผู้นำกองทัพธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูสิทัตโต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ต่อมาในปี พ.ศ.2527 มีคณะศรัทธาได้ซื้อที่บริเวณเชิงเขาล้อมฟางถวายจำนวน 20 ไร่ และได้ขออนุญาตจัดสร้างวัดในปี พ.ศ.2531 หลวงพ่อสุวัฒน์ จึงได้ลงจากเขามาอยู่ในที่ดินที่สร้างวัด บริเวณเชิงเขาล้อมฟางอย่างถาวร และได้สร้างเสนาสนะกุฏิ โบสถ์ วิหาร และถาวรวัตถุต่าง ๆ และได้รับพระราชทานวิสูตคามสีมาเมื่อพ.ศ.2539 และในปี พ.ศ.2544 หลวงพ่อสุวัฒน์ ได้ดำริสร้างเจดีย์ นวโลกุตตระหรือเจดีย์ 9 ยอด งบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อรวบรวมอัฐบริขารของบูรพาจารย์สายกรรมฐานรวมถึงอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ทั่วประเทศ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาเอกของโลกบนยอดเจดีย์ และเป็นที่กราบไหว้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ.2543 พระสุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่ พระคัมภีร์ปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น